marketingteritorial_int

O strategie de marketing teritorial reprezintă pentru Cluj oportunitatea atragerii a trei surse de plusvaloare pentru comunitate: forţă de muncă – rezidenţi din ţară şi din străinătate, turişti – consumatori de servicii de cazare şi investitori – creatorii/ofertanţii de oportunităţi şi locuri de muncă. Documentul de faţă îşi va concentra atenţia pe primele două surse, cele care vizează în mod deosebit resursa umană. Recomandările privind investitorii vor fi formulate de alte grupuri de lucru cuprinse în panelul „Clujul antreprenorial”.

Din analiza realizată în cadrul documentului se desprind două tendinţe ferme probate statistic: oraşul are nevoie de mai mulţi turişti şi de mai multă forţă de muncă pentru sectoare calificate. Aceste vulnerabilităţi depistate sunt considerate consecinţe ale inexistenţei unor structuri cu atribuţii specializate în domeniu. Clujul nu poate desfăşura politici de marketing teritorial destinate atragerii de forţă de muncă şi turişti în absenţa unui cadru instituţionalizat. Astfel, documentul identifică printre priorităţile strategice ale oraşului nevoia constituirii şi operaţionalizării unor structuri capabile să genereze şi să implementeze proiecte de marketing teritorial. Acestei priorităţi care vizează atât turiştii cât şi forţa de muncă atrag după sine, în accepţiunea noastră, oportunitatea a trei măsuri:

–  Creşterea capacităţii administrative a oraşului de a obţine informaţii relevante pentru fundamentarea proiectelor sale de marketing teritorial. Aici vizăm ca proiect crearea unui Observator Statistic Municipal

–  Îmbunătăţirea serviciilor oferite potenţialilor rezidenţi. Aici vizăm ca proiect înfiinţarea Serviciului de Asistenţă pentru Relocare

–  Promovarea serviciilor oferite de municipiu. Aici vizăm ca proiect înfiinţarea Biroului de promovare a municipiului

Documentul va fi completat în urma consultărilor publice cu alte priorităţi şi măsuri materializate în proiecte.

 

One Response to Marketing teritorial: priorităţi strategice şi recomandări pentru Cluj-Napoca (2014-2020)

  1. […] ar trebui sa fie gata. Echipa care se ocupa de partea de marketing din strategie a publicat pe site prioritatile si recomandarile pentru urmatorii sase ani.  Astfel Rodica M. Candea, cercetator al Universitatii Tehnice, alaturi de Andrei Tiganas de la […]

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.