turism_intGrupul de lucru Marketing Teritorial a finalizat analiza pe acest domeniu; e poate fi descărcată aici.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.