populatie_intPuteți citi aici un draft al documentului realizat de grupul de lucru Învățământ Preunivesitar.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.